Projekt och Grupp

Här kommer artiklar med tips om hur man kan jobba tillsammans med andra i projekt och hur man kan planera och organisera projekt.

Att komma igång på ett tryggt och säkert sätt är grunden för ett bra gruppklimat. Denna checklista i pdf är bra att användas vid kick-off: AttSkapaBraStartProjektgrupp

”Projekt och Grupp” är en övergripande beskrivning av hur mindre projekt i grupp kan läggas upp: ProjektOchGruppu10

Studieharmonie

Här kommer artiklar om TIPS för att få livet kring studier fungera bättre.

 

Här publiceras artiklar

P personlig utveckling, Projekt

U utveckling

L  Ledarskap

S  Stresshantering, Studieharmoni

Se mer om Alvastra Zen på  www.alvastrazen.se

Om Rune

Rune Olsson har sedan 70-talet tränat

studenter vid högskolor om studieharmoni och projektarbetsmetoder

chefer inom näringsliv och förvaltning om Ledarskap

universitetslärare inom undervisningspedagogik

Kommentera