Projekt och Grupp

Här kommer artiklar med tips om hur man kan jobba tillsammans med andra i projekt och hur man kan planera och organisera projekt.

Att komma igång på ett tryggt och säkert sätt är grunden för ett bra gruppklimat. Denna checklista i pdf är bra att användas vid kick-off: AttSkapaBraStartProjektgrupp

”Projekt och Grupp” är en övergripande beskrivning av hur mindre projekt i grupp kan läggas upp: ProjektOchGruppu10