Gå till innehåll

Projekt och Grupp

Projekt och Grupp. Detta är en handledning för högskolestuderande som ska göra ett projektarbete i grupp. Se handledningen här: 1projektochgruppu10

Att skapa bra arbetsklimat i ett projekt är det första man ska försöka göra. Denna checklista har hjälpt många projektgrupper att genomföra en bra kick-off: 1AttSkapaBraStartProjektgrupp

Efter projektarbetets avslut ska man genomföra en kick-out. Man tackar varandra för samarbetet och utvärderar arbetsformen med hjälp av en checklista: PER dvs Project Experience Review. De kan utformas efter projekttyp och behov av återkoppling. T ex vill man vanligtvis att nästa projekt ska genomföras smidigare. Ofta sammanfattas erfarenheterna i en "Lessons Learned". Följande checklista fungerar bra för högskolestuderande: PERUtvärderingProjektKickOut

Sengi vid Vättern och Omberg