Gå till innehåll

Stresshantering

Studentens vardag är fylld med krav på att göra saker oftast på kort tid. Detta skapar ett tillstånd av stress i kroppen, vars reaktion kan ta två vägar: negativ stress eller positiv. Negativ innebär kamp och/eller flykt och skapar ett tillstånd i hjärnan som försvårar inlärning och minne. Positiv innebär flyt och kreativitet. Självklart är det bäst att ha positiv reaktion på pressen från studier. Att börja plugga bör allt börja med en avspänningsövning vilken gör det lättare för hjärnan att komma i positiv reaktion. Nedan ger vi tips på hur detta sker. Det finns även inspelade avspänningsinstruktioner på mp3-format.

Detta är en allmän genomgång av mekanismer vid press och stress. Det finns en svensk (PressStressInstr) och en engelsk version (DealingWithStressPPT). De är något olika.

Avspänningsinstruktion fungerar bäst när man hör den. Här är två mp3-filer. Den ena ger instruktion om hur du skapar ett avspänningsankare. Detta är bra att ha när man ska komma in i avspänningstillståndet inför plugg och tenta. Öva första denna instruktion ett par gånger: (sittandeAvspänLäraAnkare). Som ankare kan du trycka på vänster tumme på ett sätt som du inte gör i vardagen, t ex på en knoge. Sedan lyssnar du på denna inspelning som ger instruktion om hur du använder ditt ankare (sittandeAvspänMedAnkarStart). Sist använder du ankaret utan att lyssna. Då sätter du dig på en stol på det sätt du satt när du lärde dig ankaret. Känn att du sitter stadigt på sittbensknölarna mot stolen. Andas tydligt och djupt in och ut några gånger. På sista utandningen trycker du på ankaret. Då åker du in i ditt avspända tillstånd. Där lär du mycket snabbare och minns saker tydligare.