Gå till innehåll

Studieharmoni

Studerande behöver en fungerande studieteknik och ett fungerande liv runt studierna. Vi behöver se och uppleva helheten. Vi kan säga "Att lära sig lära är att lära sig leva". Därför vill jag hellre använda begreppet Studieharmoni för att beskriva denna helhet.

Här finns flera artiklar som ger tips om att förbättra sin studieharmoni. Några synpunkter förekommer i mer än en artikel. Klickar du på artikelns namn öppnar artikeln i nytt fönster.

Bäst är att du först gör en undersökning av dina studievanor med artikeln: 00FrågorOmStudievanor4.

Ur den undersökningen får du rekommendationer om hur just dina vanor kan förbättras genom hänvisning till lämpliga artiklar.

Du kan se igenom bilder från en föreläsning där jag går igenom alla väsentliga råd. Här använder jag formeln för studieframgång: Framgång = TxIxPxS. Fyra väsentliga faktorer som måste finnas tydligt i dina studievanor. Är du låg på en av dem måste det kompenseras av mer av några andra. De står för Tid, Intensitet, Positiva tankar och Struktur. Se bilderna: Studieharmoni-TIPS

Du kan också botanisera bland alla artiklarna. Här är en lista på dem alla med kort beskrivning av innehållet. De har alla publicerats i olika tidskrifter för studerande runt om i Sverige.

Lära sig lära är att lära sig leva. Behandlar grundläggande syn på hur studier bör bedrivas. Innehåller de tre i särklass viktigaste faktorerna för studieframgång. Se artikeln: 01larasigleva.

Det finns inga kylskåp på biblioteket. Behandlar frågor om koncentration. Se artikeln: 02kylskapkonctip

Arbetsordning för att lära sig en helhet: Förtag-Intag-Omtag-Nytag. Beskriver just hur du tidsmässigt bör lägga upp inlärningen så att hjärnans arbetsfunktion gynnas bäst. Se artikeln: 03forinomny

Är de kamel eller dromedar? Handlar om din inställning till studier och om hur du disponerar tiden före, under och efter läsperioden. Se artikeln: 04kameldromedar

Minnet är ett hologram- ger en kort beskrivning av hjärnans sätt att lagra minnen. Bra att veta så att du studerar på ett sätt som gynnar hjärnans kemi. Se artikeln: 05Minnet

Zen och konsten att studera- ger en beskrivning av hur viktigt det är att vara avspänd när man vill lära sig något nytt. Zenmeditation är för många ett sätt att finna denna avspänning. Och även finna sig själv i det stora livet: ”Vem är jag? Vad är min plats på jorden?” För mig har det varit min väg i livet. Nu är jag zenlärare och ordnar zen-sittningar. Se min sida: alvastrazen.se. Se artikeln: 06zenstudera

Läs fortare och lär dig mer- handlar om olika lästekniker för att ta in skriven text till varaktigt minne i hjärnan. Se artikeln: 07fotolasning2

Arbeta mindre och lär dig mer- handlar mest om sömn. Se artikeln: 09sömn

Vakna mjuk och smörj upp lederna. En serie rörelser som du gör i sängen innan du stiger upp. Du får mindre slitage från dagens arbete. Se artikeln: VaknaMjukt

Stresshantering och mental träning- handlar om just detta. Se artikeln: 10mentaltraning

Personlig effektivitet- handlar om hur du lägger upp din dag med allt som ska göras – inte bara studier. Livet på en högskola handlar inte bara om studier. För många är att hitta en partner en viktig uppgift. Faktiskt tycker jag att detta är en viktigare uppgift än att studera rätt kurser. Väljer du ”fel” kurser kan du lätt fortbilda dig med andra kurser. Väljer du ”fel” partner kan det ge betydligt mer problem i livet. Se artikeln: 11PersonligEffektivitet

Risksituationer vid studier- handlar om de risker som kan finnas. Säg att du sitter och studerar och så dyker något upp t ex tankar på vad du ska göra till helgen. Hur lätt har du för att få tillbaka fokus på studier? Artikeln ger en provkarta på situationer som du kan fundera på om de gäller för dig. Sedan kan du se vad du kan göra för att ”inte balla ur” i fortsättningen. Metoden bygger på kognitiv terapi.
Se artikeln, som är på engelska: 12Risksituations-eng

En handledning i personlig planering inför framtida yrken - Tänk efter före- handlar om ditt yrkesval. Hela artikeln är hämtad från Civilingenjörsförbundets tidskrift med samma namn. Jag har fått lov att publicera den så här, som en reklam för vad förbundet gör. Den är skriven av ett gäng Head-hunters dvs personalrekryterare. Ta god tid på dig när du arbetar dig igenom alla frågor och uppgifter. Du kommer att se helt annorlunda och klarare på vem du är. Se artikeln: 13tankefterforealllt

Lycka till med resten av ditt liv.